محاسبه آنلاین دستمزد طراحی سوله

    تومان10,000 / متر مربع

    در نظر داشته باشید که حداقل متراژ محاسبه شده برای سوله 1000 متر می باشد! در واقع تمامی ابعاد بین 0 تا 1000 متر با قیمت 10 میلیون تومان محاسبه می شوند. با افزایش متراژ سوله به ازای هر متر، 10000 تومان به مبلغ دستمزد طراحی سوله اضافه خواهد شد. برای محاسبه قیمت متراژ سوله را در قسمت مشخص شده وارد کنید.

    قیمت محصول