“در ساخت ساختمان مصالح مختلفی استفاده می‌شود که بسیاری از آن‌ها وزن سنگینی دارند و این امر می‌تواند مشکل‌ساز باشد و وزن کلی سازه را بالا ببرد. اما در سال‌های اخیر مجریان پروژه‌ها توسط برخی روش‌های سبک سازی ساختمان وزن سازه‌ها را کاهش داده و کیفیت آن‌ها را افزایش می‌دهند. این موضوع باعث ایمن‌تر شدن ساختمان می‌شود و مقاومت آن را در برابر زلزله بالا می‌برد.”